Raadpleeg bij moeilijkheden eerst de FAQ. Mail voor technische ondersteuning naar support@hapsite.nl. Voor andere vragen over de HAP: info@hapsite.nl

HAP_NL - ID: 1

HAP000, Aardmans (--1962, Man)

HAP, , informant: Junior (kind)
Notitie behandelaar: Dit is een voorbeeld profiel

Normgroep

Controleschalen

Score Kwalificatie
POS Positieve beoordelingstendens 7 Boven gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Mopperde of klaagde wel eensdone
Was voor iedereen een voorbeelddone
Was wel eens onredelijkdone
Bleef in alle omstandigheden rustig en vriendelijkdone
Had wel eens een slecht humeurdone
NEG Negatieve beoordelingstendens 1 Boven gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had altijd kritiek op wat je deeddone
Deed alsof successen van anderen eigen vondsten warendone
Was bereid andere mensen te helpendone
Kon heel aardig zijndone
Gedroeg zich tamelijk onverschillig ten opzichte van anderendone
BEO Beoordelingstendens totaal 6 Gemiddeld
INST Instemmingstendens -2 Enige neiging te ontkennen (Nee)
MOM Aantal "min of meer" 16 Gemiddeld
INC Inconsistentie waarde 0 Volledig consistent

HAP subschalen (% van maximaal haalbare score)

Normscores

Inhoudschalen

Score Kwalificatie
SOC Sociaal afzijdig Gedrag 9.2 Zeer hoog i
Item Nee Min of
meer
Ja
Was wat teruggetrokken en op zichzelfdone
Was vaak onderhoudend en gezelligdone
Gedroeg zich in gezelschap ontspannendone
Maakte gemakkelijk nieuwe kennissendone
Had de neiging om sociale situaties uit de weg te gaandone
ONZ Onzeker Gedrag 9.6 Zeer hoog i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had behoefte aan een duwtje in de rug bij het nemen van beslissingendone
Schaamde zich nogal snel voor zichzelfdone
Gedroeg zich onzekerdone
Had moeite om voor de eigen mening op te komendone
Was bang om iets verkeerds te doendone
KWE Kwetsbaar in de omgang 8.4 Boven gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Voelde zich gauw bekeken of beoordeelddone
Kwam onenigheid snel te bovendone
Voelde zich dikwijls ondergewaardeerd of teleurgestelddone
Voelde zich gauw aangevallendone
Kon goed tegen kritiekdone
Voelde zich vaak afgewezendone
SOM Somatiserend Gedrag 1.2 Beneden gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had vaak vage lichamelijke klachtendone
Bezocht dikwijls de huisarts of alternatieve artsendone
Hield zich erg veel bezig met de eigen gezondheiddone
Beeldde zich soms in een ernstige ziekte te hebbendone
WAN Wanorderlijk Gedrag 1.6 Gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Was nauwkeurigdone
Was rommelig en chaotischdone
Was gemakzuchtigdone
Liet spullen slingerendone
RIG Rigide Gedrag 4.6 Gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had de gewoonte alles op vaste tijdstippen te doendone
Kon moeilijk van zijn/haar plannen afwijkendone
Kon zich goed aanpassen aan onverwachte omstandighedendone
Raakte uit evenwicht bij kleine veranderingen of onverwachte gebeurtenissendone
PERF Perfectionistisch Gedrag 4 Gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had geen rust zolang het werk niet af wasdone
Controleerde eigen werk overmatig (op fouten)done
Deed altijd zijn/haar best om het werk perfect te doendone
Was overdreven trouw aan principes, regels en richtlijnendone
OMG Moeilijk in de Omgang 8.6 Gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Had moeite om leiding te accepterendone
Meende dat anderen erop uit waren hem/haar te benadelendone
Had veel vertrouwen in andere mensen en was makkelijk te overtuigendone
Kon het moeilijk verdragen als iets niet naar zijn/haar zin wasdone
Was achterdochtigdone
Ging uit van zichzelf zonder oog te hebben voor het belang van anderendone
Was nogal opvliegend van aarddone
Was zachtmoedig van aarddone
Was volgzaam en inschikkelijkdone
ZELF Zelfingenomen Gedrag 2.6 Gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Trok in gezelschap graag de aandacht naar zich toedone
Had de neiging om anderen te intimiderendone
Overdreef eigen bekwaamheid en prestatiesdone
Was geneigd om zich verwaand of superieur te gedragendone
Werd gezien als bescheiden en onopvallenddone
GRIL Grillig en Impulsief Gedrag 3.4 Beneden gemiddeld i
Item Nee Min of
meer
Ja
Zijn/haar gedrag was onvoorspelbaardone
bracht gevoelens als boosheid, verdriet en plezier nogal heftig tot uitdrukkingdone
Had de neiging om zich tegendraads te gedragendone
Was gelijkmatig van stemmingdone
Kon goed tegen zijn/haar verliesdone
Verkondigde uiteenlopende en vaak veranderende opvattingendone

Toon de antwoorden per schaal


POS Positieve beoordelingstendens

nr Item Nee Min of
meer
Ja
23 Mopperde of klaagde wel eensdone
29 Was voor iedereen een voorbeelddone
41 Was wel eens onredelijkdone
47 Bleef in alle omstandigheden rustig en vriendelijkdone
54 Had wel eens een slecht humeurdone

NEG Negatieve beoordelingstendens

nr Item Nee Min of
meer
Ja
17 Had altijd kritiek op wat je deeddone
19 Deed alsof successen van anderen eigen vondsten warendone
37 Was bereid andere mensen te helpendone
51 Kon heel aardig zijndone
56 Gedroeg zich tamelijk onverschillig ten opzichte van anderendone

SOC Sociaal afzijdig Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
3 Was wat teruggetrokken en op zichzelfdone
10 Was vaak onderhoudend en gezelligdone
31 Gedroeg zich in gezelschap ontspannendone
55 Maakte gemakkelijk nieuwe kennissendone
61 Had de neiging om sociale situaties uit de weg te gaandone

ONZ Onzeker Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
15 Had behoefte aan een duwtje in de rug bij het nemen van beslissingendone
16 Schaamde zich nogal snel voor zichzelfdone
21 Gedroeg zich onzekerdone
32 Had moeite om voor de eigen mening op te komendone
45 Was bang om iets verkeerds te doendone

KWE Kwetsbaar in de omgang

nr Item Nee Min of
meer
Ja
11 Voelde zich gauw bekeken of beoordeelddone
25 Kwam onenigheid snel te bovendone
30 Voelde zich dikwijls ondergewaardeerd of teleurgestelddone
33 Voelde zich gauw aangevallendone
49 Kon goed tegen kritiekdone
52 Voelde zich vaak afgewezendone

SOM Somatiserend Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
5 Had vaak vage lichamelijke klachtendone
22 Bezocht dikwijls de huisarts of alternatieve artsendone
28 Hield zich erg veel bezig met de eigen gezondheiddone
59 Beeldde zich soms in een ernstige ziekte te hebbendone

WAN Wanorderlijk Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
1Was nauwkeurigdone
7 Was rommelig en chaotischdone
40 Was gemakzuchtigdone
48 Liet spullen slingerendone

RIG Rigide Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
2 Had de gewoonte alles op vaste tijdstippen te doendone
8 Kon moeilijk van zijn/haar plannen afwijkendone
18 Kon zich goed aanpassen aan onverwachte omstandighedendone
36 Raakte uit evenwicht bij kleine veranderingen of onverwachte gebeurtenissendone

PERF Perfectionistisch Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
20 Had geen rust zolang het werk niet af wasdone
26 Controleerde eigen werk overmatig (op fouten)done
53 Deed altijd zijn/haar best om het werk perfect te doendone
60 Was overdreven trouw aan principes, regels en richtlijnendone

OMG Moeilijk in de Omgang

nr Item Nee Min of
meer
Ja
4 Had moeite om leiding te accepterendone
6 Meende dat anderen erop uit waren hem/haar te benadelendone
9 Had veel vertrouwen in andere mensen en was makkelijk te overtuigendone
12 Kon het moeilijk verdragen als iets niet naar zijn/haar zin wasdone
24 Was achterdochtigdone
42 Ging uit van zichzelf zonder oog te hebben voor het belang van anderendone
43 Was nogal opvliegend van aarddone
46 Was zachtmoedig van aarddone
62 Was volgzaam en inschikkelijkdone

ZELF ZELF

nr Item Nee Min of
meer
Ja
14 Trok in gezelschap graag de aandacht naar zich toedone
27 Had de neiging om anderen te intimiderendone
34 Overdreef eigen bekwaamheid en prestatiesdone
35 Was geneigd om zich verwaand of superieur te gedragendone
44 Werd gezien als bescheiden en onopvallenddone

GRIL Grillig en Impulsief Gedrag

nr Item Nee Min of
meer
Ja
13 Zijn/haar gedrag was onvoorspelbaardone
38 bracht gevoelens als boosheid, verdriet en plezier nogal heftig tot uitdrukkingdone
39 Had de neiging om zich tegendraads te gedragendone
50 Was gelijkmatig van stemmingdone
57 Kon goed tegen zijn/haar verliesdone
58 Verkondigde uiteenlopende en vaak veranderende opvattingendone

Afgeleide schalen

DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen

De score geeft aan in hoeverre de antwoorden van de informant passen bij de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen. Een negatieve score geeft aan dat de antwoorden tegengesteld zijn aan de kenmerken van de stoornis. Bij middenscores is er geen indicatie voor een persoonlijkheidsstoornis. Een hoge positieve score wijst op kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis óf geeft indicatie voor een stoornis.

Persoonlijkheidsstoornis Indicatie Score Schaal ( = gemiddelde)
Paranoïde Geen indicatie +1.8
Schizoïde Kenmerken +10
Schizotypische Geen indicatie +5.2
Antisociale Contra-indicatie -3.6
Borderline Contra-indicatie -4.8
Histrionische Contra-indicatie -4.8
Narcistische Contra-indicatie -4.8
Vermijdende Indicatie +19.8
Afhankelijke Kenmerken +8
Dwangmatige Geen indicatie +7.6

Persoonlijksheidsstoornissen (ruw)

Paranoïde PS: Geen indicatie (PPS: 0 / PPS_g: 1.8)

Schizoïde PS: Kenmerken (SPS: 10)

Schizotypische PS: Geen indicatie (STPS: 4 / STPS_g: 5.2)

Borderline PS: Contra-indicatie (BPS: -8 / BPS_g: -4.8)

Histrionische PS: Contra-indicatie (TPS: -6 / TPS_g: -4.8)

Afhankelijke PS: Kenmerken (APS: 6 / APS_g: 8)

Ontwijkende PS: Indicatie (OPS: 17 / OPS_g: 19.8)

Dwangmatige PS: Geen indicatie (OCPS: 5 / OCPS_g: 7.6)

Factor schalen
i
  • Factor 1 refereert aan Internaliserend/neurotisch met de gedragskenmerken: angstig, onzeker, vermijdend, gereserveerd, rigide, gevoelig voor negatieve beoordeling.
  • Factor 2 refereert aan Compulsief met de gedragskenmerken: excessief controlerend en perfectionistisch.
  • Factor 3 refereert aan Externaliserend/antagonistisch met de gedragskenmerken: dominant, vijandig, impulsief, egocentrisch, gevoelig voor negatieve beoordeling.

De kenmerken van de factor zijn meer van toepassing naar mate de uitslag hoger is. Naarmate de score lager is zijn de tegenovergestelde eigenschappen meer aanwezig. Getoond worden ruwe en gecorrigeerde factorscores.


Normen Factorscores cliënten in zorg of behandeling (klinisch of ambulant) Score Kwalificatie Percentiel
F1 Internaliserend / neurotisch 8.1 Hoog 91
Gecorrigeerd 9.9 Hoog 93
F2 Compulsief 2.6 Gemiddeld 57
Gecorrigeerd 3 Gemiddeld 60
F3 Externaliserend / antagonistisch 0.9 Laag 13
Gecorrigeerd 3.3 Laag 15
Normen factorscores voor niet-cliënten (verzameld in wetenschappelijk onderzoek) Score Kwalificatie Percentiel
F1 Internaliserend / neurotisch 8.1 Zeer hoog 96
Gecorrigeerd 9.9 Zeer hoog 96
F2 Compulsief 2.6 Gemiddeld 46
Gecorrigeerd 3 Gemiddeld 53
F3 Externaliserend / antagonistisch 0.9 Laag 13
Gecorrigeerd 3.3 Laag 11

Neiging tot agressie (aangetoond bij populatie psychogeriatrie) i Personen met een verhoogde score op de schaal Neiging tot Agressie tonen eerder agressief gedrag en werden door zichzelf en door anderen vaker agressief genoemd.

Indicatie Score Schaal ( = gemiddelde)
geen neiging tot agressie 6


Indicatie van autismespectrumstoornis (aangetoond bij ouderen in de specialistische GGZ)

Geen indicatie.